Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka  SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Vyjadrenie záujmu na poskytnutie informácií - Projekt „Monitorovací systém pre reguláciu a štátny dohľad“

Aktualizované  21.04.2022

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb v spolupráci s Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky realizuje v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra, prioritná os 7 Informačná spoločnosť, národný projekt „Monitorovací systém pre reguláciu a štátny dohľad (MSRŠD)“.

Hlavné ciele projektu sú: 

 • vytvorenie komplexnej informačnej platformy pre podporu riadiacich a rozhodovacích procesov Broadband Competence Office pri implementácii širokopásmových sietí na Slovensku, ktorej predmetom je vybudovanie riešenia zahŕňajúceho zber údajov, plánované a ad-hoc aktívne technické merania kvality služieb na jednotlivých adresných bodoch, spracovanie a vyhodnotenie meraní, vyhodnocovanie štátnych intervencií a prezentáciu výsledkov a štatistických informácií, pozostávajúceho zo samotnej informačnej platformy MSRŠD a jej integrovaného technologického podsystému pozostávajúceho zo špecializovanej meracej techniky a softvérových modulov potrebných pre meranie skutkového stavu v oblasti elektronických komunikácií, získavanie štatistických údajov a kontrolu vydaných povolení 
 • zefektívnenie procesu regulácie a štátneho dohľadu nad elektronickými komunikáciami 
 • zlepšenie a zefektívnenie mapovania komunikačnej infraštruktúry a identifikácie bielych miest.  

Hlavné výstupy projektu sú: 

 • vybudovanie informačného systému zabezpečujúceho biznis funkcie 
  • mapovanie a monitoring pokrytia širokopásmových sietí 
  • správa verejných konzultácií, plánovaných investícií a štátnych intervencií 
  • poskytovanie informácií 
 • špecializované meracie zariadenia pre zabezpečenie výkonu činností v súlade s cieľmi projektu.  
 • Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb má ambíciu s operátormi diskutovať navrhované riešenie a týmto vyzýva o vyjadrenie záujmu na poskytnutie informácií k projektu Monitorovací systém pre reguláciu a štátny dohľad. 

Svoj záujem adresujte na email maria.martinkovicova@teleoff.gov.sk s uvedením mena spoločnosti a kontaktnými údajmi reprezentanta spoločnosti, a to v termíne do 29. 4. 2022.