Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka  SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Obsah

Kontakty


Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb

Továrenská 7

P.O.BOX 40

828 55 Bratislava 24

GPS: 48° 8' 39.1374" 17° 7' 20.9526"


Podateľňa

02/57 881 209

e-podatelna@teleoff.gov.sk

ikona work outline pondelok - štvrtok: 8:30-11:00 a 12:00-14:30
  piatok: 8:30-11:00 a 12:00-13:30

 

Vedenie úradu

Vedenie úradu

Predseda Ing. Ivan Marták

Asistentka predsedu úradu
Ing. Dominika Giglerová, vedúca oddelenia

Telefón
0949 554 223

Sekretariát predsedu úradu

Telefón
02/5788 1761 alebo 02/5788 1101

Podpredseda úradu

Podpredseda úradu
Ing. Ján Fľak, PhD.

Telefón
041/500 5178

 

Odbory a oddelenia

Kancelária predsedu

Riaditeľka odboru
Ing. Mária Frindrichová

Telefón
0907 629 056

Oddelenie krízových situácií a vnútornej prevádzky

Vedúci oddelenia
Ing. Ľubomír Lacko

Telefón
02/57 881 300

Oddelenie stratégie

Vedúci oddelenia
Ing. Pavol Bojnanský

Telefón
02/57 881 422

Tlačovo-informačné oddelenie

Vedúci oddelenia
Mgr. Adriana Volfová

Telefón
0911 103 170

Odbor správy frekvenčného spektra

Riaditeľ
Ing. Milan Mizera

Referát osobitej odbornej spôsobilosti


Mgr. Andrea Lepková Marić

Telefón
02/57 881 631

Odbor ekonomiky a správy

Riaditeľka
Ing. Milada Lovičová

Telefón
02/57 881 200

Odbor regulácie elektronických komunikácií

Riaditeľ
Mgr. Ing. Ivan Martyák

Telefón
02/57 881 418

Odbor legislatívy a práva

Riaditeľka
JUDr. Paulína Stanová

Telefón
02/57 881 355

Nazeranie do spisov správneho konania

Jednotné informačné miesto

Riaditeľ
Mgr. Michal Gajarský

Odbor informačných a komunikačných technológií

Riaditeľ
Bc. Andrej Bradáč

Telefón
02/5788 1603

Osobný úrad

Riaditeľka
Ing. Nataša Svobodová

Odbor regulácie poštových služieb

Riaditeľka
JUDr. Zuzana Isteníková
Ulica 1. mája č. 16, 010 01 Žilina 1

Odbor štátneho dohľadu elektronických komunikácií

Riaditeľ
Ing. Dušan Mozola

Telefón
02/57 881 651

Krajské pracoviská úradu