Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka  SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Vyhlásenie o prístupnosti

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb má záujem zabezpečiť prístupnosť svojho webového sídla v súlade so zákonom č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2012.

Toto vyhlásenie o prístupnosti sa vzťahuje na webové sídlo teleoff.gov.sk.

Stav súladu

Toto webové sídlo je v čiastočnom súlade so zákonom č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2012 vzhľadom na prvky nesúladu uvedené nižšie.

Neprístupný obsah

Obsah uvedený nižšie nie je prístupný z týchto dôvodov:

Nesúlad so slovenskými všeobecne záväznými právnymi predpismi, upravujúcimi štandardy týkajúce sa prístupnosti webových sídel a mobilných aplikácii:

  • Zverejnené dokumenty na stiahnutie neobsahujú veľkosť súboru. [Pravidlo bodu 7.1 prílohy č. 1 k výnosu o štandardoch pre ISVS]
  • Textový opis odkazu nie je doplnený o upozornenie, že odkaz otvára nové okno. [Pravidlo bodu 4.1. prílohy č. 1 k výnosu o štandardoch pre ISVS]

Stránka osahuje súbory mailPP.doc (43302.doc) a mailPP.xls (30391.xls), ktoré slúžia na hromadné zasielanie vyplnených žiadostí elektronickou poštou. Pre stiahnutie, vyplnenie a zasielanie tlačív žiadostí mimo využitia elektronickej pošty sú k dipozícii tlačivá v otvorenom formáte. Stránka obsahuje súbor biss.xlsm (37701.xlsm), ktorý slúži na nahlásenie bezpečnostného incidentu v elektronických komunikáciách regulačnému úradu. Stránka obsahuje súbor (37711.xlsm), ktorý slúži na odoslanie hlásenia o porušení ochrany osobných údajov v elektronických komunikáciách. Formát .xlsm obsahuje aktívne okná, do ktorých sa vpisujú textové a znakové hlásenia.

Vypracovanie tohto vyhlásenia o prístupnosti

Toto vyhlásenie bolo vypracované 12.02.2020.

Vyhodnotenie súladu webového sídla s požiadavkami zákona č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2012 bolo vykonané samohodnotením.

Vyhlásenie bolo naposledy skontrolované 12.02.2020.

Spätná väzba a kontaktné informácie

V prípade akýchkoľvek problémov s prístupnosťou obsahu alebo funkčnosťou webu, technickými otázkami kontaktuje autora na adrese info@aglo.sk. Autor nezodpovedá za obsah stránky. Otázky ohľadom obsahu, je možné zasielať na adresu hovorca@teleoff.gov.sk 

Vynucovacie konanie

V prípade neuspokojivých odpovedí na podnety alebo žiadosti zaslané v rámci spätnej väzby subjektu verejného sektora v súlade s čl. 7 ods. 1 písm. b) smernice Európskeho parlamentu sa môžete obrátiť v rámci vynucovacieho konania na subjekt poverený presadzovaním Smernice, ktorým je Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky na e-mailovej adrese: standard@vicepremier.gov.sk