Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka  SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Najlacnejšie produkty mobilných operátorov


Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (ďalej len "Regulačný úrad") vykonáva štvrťročné porovnania najlacnejších produktov mobilných operátorov, ktoré spĺňajú kritériá jednotlivých produktových košov (definovaných BEREC-om):

Rok 2023

 • porovnanie najlacnejších produktov za 4.kvartál 2023 (.xlxs, 16kB), (.ods, 10kB) platné k 08.01.2024
 • porovnanie 2. a 3. kvartálu 2023 najlacnejších produktov (.xlxs, 16kB), (.ods, 8kB)
 • porovnanie najlacnejších produktov za 3. kvartál 2023 (.xlxs, 16kB), (.ods, 12kB) platné k 10.10.2023
 • porovnanie najlacnejších produktov za 2. kvartál 2023 (.xlxs, 16kB), (.ods, 12kB) platné k 07.07.2023
 • porovnanie najlacnejších produktov za 1. kvartál 2023 (.xlxs, 16kB), (.ods, 12kB) platné k 05.04.2023​


Rok 2022

 • ​​porovnanie najlacnejších produktov za 4. kvartál 2022 (.xlxs, 16kB), (.ods, 12kB) platné k 07.01.2023​

 • porovnanie najlacnejších produktov za 3. kvartál 2022 (.xlxs, 72 kB), (.ods, 12 kB) platné k 05.10.2022

 • porovnanie najlacnejších produktov za 2. kvartál 2022 (.xlxs, 69,62 kB), (.ods, 8,35 kB) platné k 06.07.2022

 • porovnanie najlacnejších produktov za 1. kvartál 2022  (.xlsx, 13,51 kB) (.ods, 7,39 kB) platné k 07.04.2022


BEREC (Orgán európskych regulátorov elektronických komunikácií) definoval 12 pôvodných produktových košov mobilných služieb, ktoré pozostávajú buď iba z čisto dátových služieb, alebo sú kombináciou dátových a hlasových služieb:

 1. kôš = 0,5 GB dát bez volaní (v roku 2023 vyradený)
 2. kôš = 1 GB dát bez volaní
 3. ​kôš = 2 GB dát bez volaní (v roku 2023 vyradený)
 4. ​kôš = 5 GB dát bez volaní
 5. ​kôš = 20 GB dát bez volaní
 6. ​kôš = 0,5 GB dát plus 30 volaní (50 minút) (v roku 2023 vyradený)
 7. ​kôš = 1 GB dát plus 30 volaní (50 minút)
 8. ​kôš = 2 GB dát plus 100 volaní (188 minút) (v roku 2023 vyradený)
 9. ​kôš = 5 GB dát plus 300 volaní (577 minút) (v roku 2023 vyradený)
 10. ​kôš = 20 GB dát plus 300 volaní (577 minút)
 11. kôš = 5 GB dát plus 30 volaní (50 minút)
 12. kôš = 20 GB dát plus 100 volaní (188 minút) (v roku 2023 vyradený)
   

V októbri 2022 bolie tieto koše predefinované. 6 košov s nižším objemom dát nahradilo 6 nových košov s vyšším objeomom dát:

 1. kôš = 1 GB dát bez volaní (pôvodný kôš 2)
 2. kôš = 5 GB dát bez volaní (pôvodný kôš 4)
 3. kôš = 10 GB dát bez volaní (nový produktový kôš od roku 2023)
 4. kôš = 20 GB dát bez volaní (pôvodný kôš 5)
 5. kôš = 50 GB dát bez volaní (nový produktový kôš od roku 2023)
 6. kôš = 1 GB dát plus 30 volaní (50 minút) (pôvodný kôš 7)
 7. kôš = 5 GB dát plus 30 volaní (50 minút) (pôvodný kôš 11)
 8. kôš = 10 GB dát plus 100 volaní (188 minút) (nový produktový kôš od 2023)
 9. kôš = 20 GB dát plus 30 volaní (50 minút) (nový produktový kôš od roku 2023)
 10. kôš = 20 GB dát plus 300 volaní (577 minút) (pôvodný kôš 10)
 11. kôš = 50 GB dát plus 100 volaní (188 minút) (nový produktový kôš od 2023)
 12. kôš = 50 GB dát plus 300 volaní (577 minút) (nový produktový kôš od 2023)

Regulačný úrad analyzuje cenové ponuky všetkých 4 mobilných operátorov a priraďuje ku každému produktovému košu kombináciu ich najlacnejších ponúk. V medzinárodných porovnaniach sú iba 3 najväčší operátori z každej krajiny. Vždy sa porovnávajú mesačné (resp. 30 dňové) ponuky, preto 4 týždňové ponuky (28 dní) sú v tabuľke alikvotne zvýšené o cenu za 2 dni. 

Medzinárodné porovnania najlacnejších kombinácií produktov spadajúcich do týchto košov vykonáva spoločnosť Empirica a zverejňuje ich Európska komisia. Medzinárodné ceny sú vydelené paritou kúpnej sily jednotlivých štátov, aby sa dali navzájom porovnávať.


Medzinárodné porovnania 27 členských štátov EÚ sú v 3 kategóriách: 

 • ​vo fixných službách patrí Slovensko k prvej štvrtine najlacnejších krajín EÚ (7. miesto 2020 a 5. miesto 2021) 
 • v mobilných službách patríme medzi priemer EÚ (12. miesto 2020 a 16. miesto 2021)
 • v convergentných službách (produktové koše obsahujú súčasne aj fixné aj mobilné služby) patrí Slovensko medzi lepší priemer krajín EÚ (11. miesto 2020 a 11. miesto 2021) 

Medzinárodné porovnanie za rok 2022 vyjde v budúcom roku a bude obsahovať ceny služieb slovenských operátorov z októbra 2022 (teda za 3. kvartál 2022).