Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka  SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Najčastejšie otázky

 

Kancelária predsedu: Aké spory rieši úrad v rámci alternatívneho riešenia sporov (ARS)? 

Predmetom ARS sú spory vyplývajúce zo zmlúv o poskytovaní verejných služieb, ktoré sa týkajú kvality a ceny služieb podľa § 4 ods. 5 písm. j) zákona o EK a zo zmlúv o poskytovaní poštových služieb, ktoré sa týkajú poštových služieb a poštového platobného styku podľa § 2 a 26 zákona č. 324/2011 Z. z. o  PS. Napríklad nesprávne vyúčtovanie ceny služieb, neposkytnutie služieb podľa podmienok a iné.

Odbor regulácie poštových služieb: Aké poštové podniky poskytujú poštové služby v SR ?

Zoznam poskytovateľov poštových služieb (poštových podnikov), nad ktorými úrad vykonáva dohľad, nájdete v časti Register poštových podnikov

Odbor regulácie poštových služieb: Ako mám postupovať, ak nie som spokojný s poskytovaním poštových služieb?

V prvom rade je potrebné podať reklamáciu/sťažnosť poskytovateľovi poštovej služby. Ak nie ste spokojný s vybavením reklamácie/sťažnosti poskytovateľom poštovej služby môžete sa obrátiť so svojím podnetom na úrad, ktorý Váš podnet prešetrí.  Podnet môžete poslať e-mailom na adresu elektronickej pošty postovesluzby@teleoff.gov.sk; ak máte občiansky preukaz s čipom, podnet môžete podať prostredníctvom elektronickej schránky https://www.slovensko.sk/sk/detail-sluzby?externalCode=App.GeneralAgenda (Elektronická schránka č. E0005755127 s názvom "Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb") alebo podnet môžete poslať poštou na adresu: 

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb 

Stále pracovisko pre oblasť poštových služieb 

Ul. 1. mája 16 

010 01 Žilina 

Odbor regulácie poštových služieb: Ako sa zaregistrovať ako poštový podnik?

Podľa ustanovenia § 7 ods. 2 písm. b) zákona č. 324/2011 Z. z. o poštových službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov môže poštový podnik poskytovať poštové služby iné ako univerzálna služba a poštový platobný styk len na základe registrácie podľa § 19 zákona v spojení s § 25 zákona a na základe Všeobecného povolenia. 

Prihlášku na registráciu podáva poštový podnik na predpísanom tlačive pred začatím poskytovania určených poštových služieb a poštového platobného styku. Tlačivá Prihláška na registráciu poštového podniku a Zmena údajov registrácie poštového podniku sú súčasťou Všeobecného povolenia. 

Prihláška na registráciu poštového podniku sa môže podať písomne alebo elektronicky so zaručeným elektronickým podpisom. K prihláške je potrebné priložiť: 

- poštové podmienky obsahujúce údaje podľa § 27 zákona o poštových službách (obchodné podmienky), 

- reklamačný poriadok, 

- tarifu obsahujúcu sadzby za všetky poskytované poštové služby a doplnkové služby vrátane spôsobu a podmienok ich uplatnenia (cenník poštových služieb), 

- doklady alebo údaje podľa § 19 ods. 3 zákona o poštových službách potrebné na preukázanie bezúhonnosti určených osôb – bezúhonnosť osôb podľa § 19 ods. 2 písm. a) zákona o poštových službách sa preukazuje výpisom z registra trestov, a ak ide o cudzinca, obdobným potvrdením vydaným príslušným orgánom štátu jeho obvyklého pobytu nie starším ako tri mesiace (predkladá sa úradne osvedčený doklad), 

- doklad o úhrade správneho poplatku, 

- doklady preukazujúce splnenie podmienok pre poskytovanie zameniteľných služieb a poštového platobného styku. 

 

Problematika cookies - Odbor štátneho dohľadu elektronických komunikácií

1. Čo sú to cookies?

Súbory cookies, známe aj ako "koláčiky," sú malé textové súbory, ktoré webová stránka ukladá do vášho počítača alebo zariadenia, keď ju navštívite. Tieto súbory slúžia na ukladanie informácií o vašich aktivitách na webovej stránke a umožňujú webovým stránkam pamätať si vás alebo vaše preferencie. 

2. Na čo slúžia súbory cookies?

Súbory cookies majú rôzne účely. Môžu slúžiť na uchovávanie informácií o prihlásení, pamätanie si predvoleného jazyka alebo nastavení, sledovanie používateľských aktivít a správu obsahu na webových stránkach. Používajú sa za účelom ukladania údajov o užívateľovi a jeho nastaveniach, takže nie je potrebné, aby webová stránka tieto informácie opakovane požadovala. Tiež sa využívajú na analýzu návštevnosti a na cielenie personalizovaných reklám.

3. Prečo prevádzkovatelia webových stránok používajú súbory cookies?

Webové stránky používajú súbory cookies na rôzne účely. Na zlepšenie používateľskej skúsenosti, poskytovania personalizovaného obsahu, analýzy návštevnosti, merania účinnosti reklám atď. Súbory cookies pomáhajú prevádzkovateľom webových stránok lepšie porozumieť ich užívateľom a prispôsobiť sa ich potrebám. Prostredníctvom cookies tak dokážu prevádzkovatelia webových stránok zabezpečovať rôzne funkcie, napríklad analýzu návštevnosti webu a potreby užívateľov, čo im pomáha efektívnejšie personalizovať marketingovú komunikáciu, a tým prispieť k zvýšeniu návštevnosti a predaja. 

4: Aké sú typy súborov cookies?

Súbory cookies existujú v rôznych typoch, ktoré majú rôzne účely a vlastnosti. Tu sú niektoré z hlavných typov súborov cookies: 

Nevyhnutné (funkčné) cookies: sú súbory cookies, ktoré webová stránka vyžaduje pre správne fungovanie a poskytovanie základných služieb. Tieto cookies sú nevyhnutné na to, aby webová stránka mohla správne fungovať a plniť svoj účel. Rovnako slúžia na ukladanie informácií o používateľských preferenciách a nastaveniach na webovej stránke, čím sa zlepšuje používateľská skúsenosť. Na čo presne slúžia nevyhnutné cookies závisí od konkrétnej webovej stránky, ale z bežných účelov povinných cookies sú napr. prihlasovacie informácie, zabezpečenie webovej stránky, jazykové a regionálne nastavenia. 

Analytické súbory cookies: Tieto cookies sa používajú na zhromažďovanie informácií o návštevnosti webovej stránky, ako sú počet návštevníkov, stránky, ktoré predtým navštívili, a dobu strávenú na webovej stránke. Tieto údaje sa používajú na analýzu výkonu a zlepšenie webovej stránky. 

Reklamné (marketingové) súbory cookies: sa používajú na sledovanie používateľských aktivít na webovej stránke a umožňujú zobrazovať cielenú reklamu na základe používateľských preferencií a správania užívateľa v online prostredí. 

First-Party Cookies (Súbory cookies prvej strany): sú vytvorené a spravované priamo webovou stránkou, ktorú navštevujete. Obsah a účel týchto cookies sú spojené s touto konkrétnou webovou stránkou. 

Third-Party Cookies (Súbory cookies tretej strany): sú vytvorené a spravované tretími stranami, ktoré nie sú priamo spojené s webovou stránkou, ktorú navštevujete. Tretie strany môžu používať tieto cookies na sledovanie používateľských aktivít na rôznych webových stránkach a na cielenie reklamy. 

Tieto rôzne typy súborov cookies majú rozličné účely a vlastnosti a ich použitie závisí od konkrétnej webovej stránky a jej cieľov. Je dôležité, aby užívatelia webových stránok boli informovaní, aké súbory cookies a za akým účelom prevádzkovateľ webu využíva. 

5. Sú súbory cookies nebezpečné?

Súbory cookies samy o sebe nie sú nebezpečné. Sú to malé textové súbory, ktoré webové stránky ukladajú do vášho počítača alebo zariadenia, keď ich navštívite. Ich účelom je uchovávať informácie o vašich online aktivitách a preferenciách na konkrétnej webovej stránke. Súbory cookies sú bežným nástrojom, ktorý umožňuje webovým stránkam zlepšiť používateľskú skúsenosť a ponúkať personalizovaný obsah. 

Rovnako je potrebné uviesť, že súbory cookies samy o sebe neobsahujú osobné údaje, ako sú mená alebo adresy. Avšak ich bezpečnosť a využitie závisia od toho, ako sú implementované a používané na konkrétnej webovej stránke. Na ochranu svojho súkromia môžete používať rôzne nástroje, ako sú súkromné prehliadanie alebo spravovať súbory cookies vo svojom prehliadači. Väčšina webových prehliadačov vám umožňuje nastaviť preferencie týkajúce sa súborov cookies a blokovať ich, ak o to žiadate.

6. Aké pravidlá a postupy (zákonné podmienky) by som mal dodržiavať pri používaní cookies ako prevádzkovateľ webovej stránky?

Pri používaní súborov cookies na webových stránkach je potrebné dodržiavať niekoľko dôležitých pravidiel a postupov na ochranu súkromia užívateľa webovej stránky. Tu je niekoľko kľúčových vecí, ktoré je potrebné dodržiavať: 

Upozornenie a súhlas: Užívatelia musia byť informovaní o tom, že webová stránka používa súbory cookies. Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť užívateľom jasné a zrozumiteľné informácie o tom, na aký účel sú súbory cookies používané, a umožniť im udeliť súhlas alebo ich odmietnuť. 

Súhlas s cookies: Pred uložením súborov cookies na zariadení užívateľa musí prevádzkovateľ webu získať ich výslovný súhlas. To znamená, že musí mať mechanizmus, ktorý umožní užívateľovi potvrdiť svoj súhlas s používaním súborov cookies. Týmto mechanizmom je tzv. cookies lišta, ktorá sa užívateľovi zobrazí pri návšteve webovej stránky. 

Možnosť odmietnutia: Užívatelia musia mať možnosť odmietnuť používanie súborov cookies. To znamená, že prevádzkovateľ webovej stránky musí mať na svojej stránke nastavenia, ktoré umožňujú odmietnuť niektoré alebo všetky súbory cookies. 

Transparentnosť: Prevádzkovateľ webovej stránky musí transparentne informovať užívateľov ohľadom typov súborov cookies, ktoré používate, a účelu, pre ktorý ich používa. 

Platnosť súborov cookies: Súbory cookies by mali mať obmedzenú životnosť a mali by byť automaticky vymazané po uplynutí tohto času alebo po dosiahnutí ich účelu. 

Viac info v Stanovisku Úradu. 

7. Ako by mala vyzerať cookies lišta?

Cookies lišta alebo "cookie banner," by mala byť vytvorená tak, aby poskytovala jasné a zrozumiteľné informácie pre návštevníkov webovej stránky týkajúce sa používania súborov cookies a dávala im možnosť s tým súhlasiť alebo odmietnuť. Tu je niekoľko kľúčových prvkov, ktoré by mala správna cookies lišta obsahovať: 

  • Cookies lišta by mala obsahovať tlačidlá alebo možnosti, ktoré umožňujú užívateľom súhlasiť s používaním súborov cookies alebo ich odmietnuť. Zvyčajne sa používa tlačidlo "Súhlasím" a možnosť "Odmietnuť". 

  • Okrem jednoduchého "Súhlasím" a "Odmietnuť" by cookies lišta mala poskytovať možnosť užívateľovi upraviť svoje preferencie týkajúce sa súborov cookies. To znamená, že by mali mať možnosť vybrať, ktoré druhy cookies chcú povoliť a ktoré chcú zakázať napr. použitím tlačidla "Nastavenia súborov cookies." 

  • Užívateľ by mal mať možnosť zavrieť cookies lištu bez toho, aby musel súhlasiť alebo odmietnuť cookies. Tým sa zabezpečuje, že môžu pokračovať v prezeraní webovej stránky aj bez vydania súhlasu alebo odmietnutia súborov cookies. 

  • Cookies lišta by mala byť viditeľná a ľahko ovládateľná. Rovnako by nemala zakrývať obsah webovej stránky. 

Viac podrobnejších informácií spolu s príkladmi nájdete v Stanovisku Úradu. 

8. Musí byť na webovej stránke vždy cookies lišta?

V prípade, ak prevádzkovateľ webovej stránky ukladá a získava iba technické súbory cookies, nemusí mať na webovej stránke cookies lištu, pretože na ukladanie a získavanie prístupu k technickým cookies nie je potrebný súhlas. Ak však webová stránka pracuje, resp. plánuje ukladať alebo získavať aj iné ako technické cookies, musí jej užívateľ webovej stránky udeliť predchádzajúci preukázateľný súhlas a až následne je webová stránka oprávnená ukladať alebo získavať prístup k takýmto cookies. Tento súhlas prevádzkovatelia webovej stránky najefektívnejšie získavajú prostredníctvom tzv. cookies lišty. Viac info v Stanovisku Úradu. 

9. Kedy nie je potrebný súhlas užívateľa webovej stránky s ukladaním a získavaním súborov cookies?

Súhlas nie je vyžadovaný v prípade technických (nevyhnutných) súborov cookies a v takomto prípade nemusí mať prevádzkovateľ na webovej stránke cookies lištu. Odporúčame však za účelom transparentnosti aby bol návštevník webovej stránky informovaný o tom, že webová stránka ukladá a získava prístup k technickým (nevyhnutným) súborom cookies. 

10. Je možné odvolať udelený súhlas s ukladaním a získavaním súborov cookies?

Súhlas s ukladaním alebo získavaním prístupu k cookies môže užívateľ kedykoľvek odvolať, pričom prevádzkovateľ webovej stránky má zabezpečiť, aby odvolanie súhlasu bolo rovnako jednoduché ako jeho udelenie. V prípade udelenia súhlasu prostredníctvom cookies lišty nie je možné akceptovať, aby odvolanie súhlasu bolo možné napr. iba telefonicky. Ideálne by teda na webovej stránke malo byť ľahko dostupné tlačidlo či odkaz, pomocou ktorého je možné súhlas odvolať. 

 

Odbor štátneho dohľadu elektronických komunikácií - Spotrebiteľské otázky

Podnik, ktorý mi poskytuje elektronické komunikačné služby, má poruchu a ja nemôžem využívať jeho služby. Poruchu som nespôsobil. Budem za odstránenie poruchy platiť, keď ju nahlásim?

Podľa § 87 ods. 12 zákona o elektronických komunikáciách máte právo na bezplatné odstránenie porúch v poskytovaní verejnej služby, ktoré ste nezavinili. 
 
Môžem požiadať o zľavu, keď som z dôvodu poruchy nemohol elektronické komunikačné služby podniku využívať? 

Podľa § 87 ods. 11  zákona o elektronických komunikáciách máte právo na vrátenie pomernej časti ceny za čas neposkytovania verejnej služby, zavineného podnikom; toto právo si musíte uplatniť u Vášho podniku najneskôr do troch mesiacov po obnovení poskytovania služby. 
 
Mám rušený príjem televízie/rozhlasu. Na koho sa mám obrátiť a ako mám postupovať? 

Informácie, ako správne postupovať v prípade rušenia rozhlasu alebo televízie a potrebné kontakty nájdete v časti rušenie signálu. 

Ako mám postupovať, keď mi podnik poskytuje elektronickú komunikačnú službu nekvalitne alebo v rozpore s podmienkami zmluvy?

V prípade, že Vám podnik neposkytuje elektronické komunikačné služby podľa podmienok zmluvy, poskytuje ich nekvalitne, alebo Vám nesprávne vyúčtuje používanie služieb, máte zákonné právo uplatniť si reklamáciu. Reklamácia sa podľa zákona o elektronických komunikáciách uplatňuje u podniku, ktorý Vám službu poskytuje. V takom prípade je potrebné postupovať v lehote a spôsobom podľa reklamačného poriadku Vášho operátora. 

Podnik je povinný zverejniť informácie o podmienkach a spôsobe reklamácie, vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť. Zároveň platí, že Vaše právo na reklamáciu nemožno v reklamačnom poriadku obmedziť, ak bolo uplatnené v lehote určenej v reklamačnom poriadku; pričom táto lehota nesmie byť kratšia ako 30 dní odo dňa doručenia faktúry, ktorej správnosť je predmetom reklamácie alebo zistenia závady poskytnutej verejnej služby alebo zariadenia.  

Podnik má povinnosť Vás na trvanlivom nosiči (napr. papier, e-mail, USB kľúč, CD, DVD, pamäťová karta, pevný disk počítača) upovedomiť o výsledku prešetrenia Vašej reklamácie v lehote, ktorá nesmie byť dlhšia ako 30 dní od doručenia reklamácie, inak sa reklamácia považuje za uznanú. V zložitých prípadoch môže podnik túto lehotu predĺžiť, najviac však o 30 dní; podnik je povinný Vás o predĺžení informovať na trvanlivom nosiči pred uplynutím pôvodnej 30 dňovej lehoty spolu s uvedením dôvodov. Lehota je zachovaná, ak Vám podnik odošle oznámenie najneskôr v posledný deň lehoty. 

Ak si zvolíte spôsob, ktorým Vás má podnik informovať o spôsobe vybavenia reklamácie, podnik Vám musí oznámiť vybavenie reklamácie týmto spôsobom; to platí aj pre oznámenie o predĺžení lehoty na prešetrenie reklamácie. Oznámenie o výsledku prešetrenia reklamácie musí obsahovať minimálne deň podania reklamácie, číslo reklamácie, spôsob vybavenia reklamácie a označenie podniku. 

Aké sú moje možnosti, keď nie som spokojný s vybavením reklamácie?

Ak spotrebiteľ (fyzická osoba - nepodnikateľ) nie je spokojný s vybavením jeho reklamácie alebo sa domnieva, že jeho práva boli porušené a ak predávajúci („podnik“) zamietol jeho žiadosť o nápravu, má možnosť obrátiť sa na mediátora (informácia sa otvára v novom okne). Okrem toho je tu aj právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu (ARS) u subjektu ARS podľa vlastného výberu, ktorý je uvedený v zozname na stránke Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky. Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (Regulačný úrad, alebo RÚ) rieši alternatívne len spory, ktoré sa týkajú kvality a ceny elektronických komunikačných služieb, a zo zmlúv o poskytovaní poštových služieb, ktoré sa týkajú poštových služieb a poštového platobného styku. Úrad však nenahrádza činnosť súdu a nevydáva rozhodnutie spotrebiteľského sporu. Všetky druhy spotrebiteľských sporov riešia: Spoločnosť ochrany spotrebiteľov (S.O.S) Poprad, alebo Združenie sociálno-právne poradenstvo pre každého, alebo OMBUDSPOT, združenie na ochranu práv spotrebiteľov. Podľa § 127 zákona o elektronických komunikáciách v prípade, že účastník nie je spotrebiteľom a nesúhlasí s výsledkom vybavenia reklamácie, alebo so spôsobom jej vybavenia podnikom, môže podať na Regulačný úrad návrh na mimosúdne riešenie sporu. 

Spor s podnikom poskytujúcim elektronické komunikačné služby alebo s poštovým podnikom sa nepodarilo vyriešiť mimosúdne. Chcem sa domáhať svojich práv súdnou cestou, ale som v materiálnej núdzi.

V prípade, že sa rozhodnete vec riešiť súdnou cestou a ste osoba v materiálnej núdzi, tak Vám môže pomôcť Centrum právnej pomoci (ďalej len „centrum“). Centrum je štátna rozpočtová organizácia, zriadená zákonom č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, ktorej cieľom je zlepšovanie prístupu k spravodlivosti pre ľudí v materiálnej núdzi, t. j. pre tých ľudí, ktorí pre nedostatok prostriedkov nemôžu využívať existujúce právne služby. Keď žiadateľ/žiadateľka spĺňa podmienky nároku na právnu pomoc, centrum následne poskytne komplexnú právnu pomoc, ktorá môže mať formu od právneho poradenstva až po zastupovanie právnikom centra alebo advokátom pred súdom. Viac informácií a kontakty nájdete na https://www.centrumpravnejpomoci.sk/   

Kedy môžem odstúpiť od zmluvy o pripojení bez sankcií (bez zaplatenia zmluvnej pokuty)?

Podľa § 87 ods. 9 zákona o elektronických komunikáciách máte ako Účastník uzavretej zmluvy právo pri zmene zmluvy o poskytovaní služieb zo strany podniku odstúpiť od zmluvy o poskytovaní služieb do jedného mesiaca odo dňa oznámenia zmeny zmluvy o poskytovaní služieb účastníkovi, bez sankcií a bez toho, aby mu vznikli akékoľvek ďalšie náklady; to neplatí, ak ide o zmeny zmluvy o poskytovaní služieb, ktoré 

a) sú výhradne v prospech účastníka, 

b) sú výlučne administratívneho charakteru, 

c) nemajú negatívny vplyv na účastníka, alebo 

d) vyplývajú z osobitného predpisu. 

Zároveň máte právo na vrátenie pomernej časti ceny za čas neposkytovania služby zavineného podnikom; toto právo si musí uplatniť v príslušnom podniku najneskôr do troch mesiacov po obnovení poskytovania služby. Zároveň máte právo odstúpiť od zmluvy o poskytovaní služieb bez sankcií a bez toho, aby Vám vznikli akékoľvek ďalšie náklady, ak Vám podnik ani po opakovanej uznanej reklamácii neposkytuje službu podľa zmluvy o poskytovaní služieb, alebo ju neposkytuje v ustanovenej kvalite, a to do jedného mesiaca odo dňa doručenia oznámenia o uznaní opätovnej reklamácie, ak porušenie povinností podniku stále pretrváva. 

Taktiež podľa zákona o elektronických komunikáciách máte právo odstúpiť od zmluvy o poskytovaní služieb bez sankcií a bez toho, aby Vám vznikli akékoľvek ďalšie náklady, ak Vám podnik neoznámi výsledok prešetrenia reklamácie alebo opakovanej reklamácie; toto právo je však potrebné uplatniť do jedného mesiaca odo dňa uplynutia lehoty na oznámenie výsledku reklamácie alebo opakovanej reklamácie.“ 

Môžem sa na Regulačný úrad obrátiť so žiadosťou, aby rozhodol o zrušení mojej zmluvy s podnikom, ktorý mi poskytuje elektronické komunikačné služby? Zmluva je pre mňa nevýhodná a mám podozrenie, že jej podmienky porušujú zákon.

Regulačný úrad nemá v kompetencii rozhodovať o protizákonnosti zmluvy alebo o jej neplatnosti. O zrušení časti zmluvy alebo zmluvy ako celku môže rozhodnúť len príslušný súd. Súd by tak mohol urobiť napr. ak by dospel k záveru, že zmluva obsahuje neprijateľnú zmluvnú podmienku podľa Občianskeho zákonníka. Spotrebitelia sa v takýchto prípadoch obracajú buď priamo na súd alebo na spotrebiteľské organizácie, ktoré môžu iniciovať súdne alebo správne konania v mene spotrebiteľov.“ 

Môžem na Regulačný úrad zaslať podnet týkajúci sa neetickej reklamy?

Regulačný úrad v tomto prípade nie je kompetentným orgánom. V prípade neetickej reklamy sa môžete obrátiť na Radu pre reklamu www.rpr.sk

 

Najčastejšie otázky - Odbor regulácie elektronických komunikácií

Ako sa dozviem, že bol spustený Elektronický zber dát?

Úrad zašle žiadosť všetkým podnikom, ktoré podľa evidencie podnikov vedenej úradom poskytujú elektronické komunikačné siete alebo služby. 

Ako často sa uskutočňuje Elektronický zber dát?

Elektronický zber dát sa uskutočňuje 2-krát do roka (za 1. polrok a za 2 polrok).

Je vyplnenie a odovzdanie dotazníkov Elektronického zberu dát povinné?

Áno. Povinnosť vyplýva zo zákona o elektronických komunikáciách. V prípade nesplnenia povinnosti úrad uloží pokutu.

Ak v rámci Elektronického zberu dát podnik vyplní výnosy z poskytovania elektronických komunikačných sietí alebo služieb, je povinný na úrad zaslať aj Vyhlásenie o presnej výške tržieb za predchádzajúce účtovné obdobie?

Áno. 

Pošle úrad podniku žiadosť o zaslanie Vyhlásenia o presnej výške tržieb?

Nie. Povinnosť zaslať Vyhlásenie o presnej výške tržieb vyplýva podniku zo  Všeobecného povolenia  č. 1/2023. V prípade nesplnenia povinnosti úrad uloží pokutu.

Aký je termín na odovzdanie Vyhlásenia o presnej výške tržieb za predchádzajúce účtovné obdobie?

Termín je do 10. júla. 

Vo Vyhlásení o presnej výške tržieb je podnik povinný uviesť celý obrat podniku?

Nie, podnik je povinný vo Vyhlásení o presnej výške tržieb uviesť iba tržby (bez DPH) z poskytovania elektronických komunikačných sietí alebo služieb na  území SR za predchádzajúce účtovné obdobie.

Na aký účel slúži Vyhlásenie o presnej výške tržieb?

Na účely vydania rozhodnutia úradu o určení výšky administratívnej úhrady na základe všeobecného povolenia.

Ako úrad vypočíta výšku administratívnej úhrady na základe všeobecného povolenia?

Úhrada je vypočítaná ako 0,08 % z ročných tržieb z poskytovania sietí alebo služieb v  Slovenskej republike za kalendárny rok predchádzajúci roku, v ktorom sa Vyhlásenie o presnej výške tržieb predkladá.

Má podnik povinnosť odovzdať Vyhlásenia o presnej výške tržieb za predchádzajúce účtovné obdobie aj v prípade, ak podnik nemal žiadne tržby?

Áno.

Ak podnik nemá žiadne tržby, platí administratívnu úhradu?

Áno. Najnižšia úhrada je 150 eur, a to aj vtedy, ak podnik nemal žiadne tržby.

Ako je to s povinnosťou predložiť Vyhlásenie o presnej výške tržieb v prípade, že podnik ukončí poskytovanie sietí alebo služieb?

Ak podnik oznámi ukončenie poskytovania všetkých elektronických komunikačných sietí alebo služieb v priebehu roka skôr ako 10. júla, je povinný predložiť úradu Vyhlásenie o presnej výške tržieb samostatne za obdobie predchádzajúceho kalendárneho roka a samostatne za časť roka, v ktorom poskytoval siete alebo služby a v ktorom ukončil ich poskytovanie. Ak podnik oznámi ukončenie poskytovania  všetkých elektronických komunikačných sietí alebo služieb v priebehu roka po 10. júli, predloží Vyhlásenie o presnej výške tržieb iba za časť roka, v ktorom poskytoval siete alebo služby a v ktorom ukončil ich poskytovanie, a to najneskôr do 10. júla kalendárneho roka nasledujúceho po kalendárnom roku, v ktorom ukončil poskytovanie sietí alebo služieb.

Ako má oznamovateľ postupovať v prípade, ak nesplní dátum, ktorý pri splnení oznamovacej povinnosti uviedol v oznámení o zámere začať poskytovať elektronické komunikačné siete alebo služby

alebo v oznámení o zmene v poskytovaní elektronickej komunikačnej siete alebo služby? 

Za dátum začatia poskytovania siete alebo služby sa považuje deň uvedený v oznámení. V prípade, že oznamovateľ tento dátum nesplní, je povinný oznámiť túto skutočnosť ako zmenu predtým oznámeného dátumu začatia poskytovania siete alebo služby v lehote do 7 dní od tejto zmeny.