Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka  SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Poštová licencia

Poštová licencia je rozhodnutie úradu, ktorým sa udeľuje právo alebo ukladá povinnosť poskytovať univerzálnu službu a určuje rozsah a podmienky jej poskytovania. Poštovou licenciou sa môže uložiť povinnosť vykonávať poštový platobný styk.

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb podľa § 45 ods. 2 písm. b), § 47 a § 67 ods. 1 zákona č. 324/2011 Z. z. o poštových službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udelil Slovenskej pošte, a. s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, na obdobie od 1.1.2023 do 31.12.2027 Poštovú licenciu č. 7338/ORPS/2022-25092 zo dňa 8. septembra 2022 na poskytovanie univerzálnej služby a vykonávanie poštového platobného styku.

Poštová licencia č. 815/001/2012 zo dňa 15. augusta 2012 na poskytovanie univerzálnej služby a vykonávanie poštového platobného styku – účinná od 1.1.2013 do 31.12.2022.

 

Zmeny Poštovej licencie č. 815/001/2012: